กำหนดการงานนมัสการพระธาตุพนม ปี 2561

กำหนดการงานนมัสการพระธาตุพนม ปี 2561
ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 9 วัน 9 คืน