งานรำบูชาพระธาตุพนมประจำปี 2557

งานรำบูชาพระธาตุพนมประจำปี 2557