งานรำบูชาพระธาตุพนมประจำปี 2555

งานรำบูชาพระธาตุพนมประจำปี 2555