กำหนดการงานนมัสการพระธาตุพนม ปี 2560

กำหนดการงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 9 วัน 9 คืน