งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐

งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๔ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  รวม ๙ วัน ๙ คืน