ภาพพระธาตุพนมพังทลาย ปี 2518

อัลบั้มภาพพระธาตุพนมพังทลายลงเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518