นครพนม | รู้จักกับนครพนม | ข่าวนครพนม | สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม | ประเพณีและวัฒนธรรมนครพนม | อัลบั้มภาพนครพนม | แผนที่นครพนม | เว็บบอร์ดนครพนม |
User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวนครพนม

จังหวัดนครพนม

สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม

ประเพณีและวัฒนธรรม

อำเภอต่าง ๆ ของนครพนม

ชนเผ่าในนครพนม

บุคคลสำคัญของนครพนม

อัลบั้มภาพนครพนม

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

โรงแรมที่พักและร้านอาหาร

สถานีวิทยุในนครพนม

ภูมิปัญญาชาวนครพนม

สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3

พระธาตุประจำปีเกิด

พระธาตุประจำวันเกิด

Nakhon Phanom

เล่นเกมส์ฟรี

วีดีโอ เพลง ออนไลน์

ผู้สนับสนุน

เกี่ยวกับเว็บไซต์

Sponsor Links

สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม

ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวนครพนมโบราณสถาน - โบราณวัตถุ

ดูโบราณสถาน - โบราณวัตถุทั้งหมด
แก่งคับพวง
แก่งคับพวง บ้านคับพวง ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เป็นแก่งหินในลำแม่น้ำโขง ตั้งอยู่บริเวณบ้านคับพวง ตำบลน้ำก่ำ
21 ส.ค. 2558,21:59 (อ่าน 1949 ครั้ง)
หาดแห่ ทะเลอีสาน ธาตุพนม ปี 58

10 มี.ค. 2558,11:31 (อ่าน 6076 ครั้ง)
พระบาง วัดไตรภูมิ ท่าอุเทน
เอ่ยถึง พระบาง ใคร ๆ ก็คงนึกถึงพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของลาว ที่ประดิษฐานในเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันเพราะพระบางองค์นั้นมีประวัติยาวนานเกี่ยวข้องกับทั้งราชอาณาจักรกัมพูชา ลาว และสยาม
22 ส.ค. 2553,19:01 (อ่าน 18818 ครั้ง)
หาดทรายทองศรีโคตรบูร
หาดทรายทองศรีโคตรบูร เป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ในฤดูแล้ง (ราวเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม) หาดทรายจะยื่นออกไปกลางลำน้ำโขง
22 ส.ค. 2553,18:43 (อ่าน 24247 ครั้ง)
พระพุทธพระเนาว์
พระเนาว์ เป็นพระพุทธรูปโบราณ ไม่ปรากฏใครเป็นผู้สร้างมานานเท่าไหร่ เป็นพระพุทธรูปที่มีอารุภาพมาก เป็นที่เราคพสักการะบูชาของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในท้องถิ่มมากกว่า 25 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอศรีสงคราม
22 ส.ค. 2553,15:38 (อ่าน 16497 ครั้ง)
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ(โบราณสถาน) (ศาลากลางเก่า) อยู่บนถนนอภิบาลบัญชา เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดนครพนม
21 ส.ค. 2553,23:57 (อ่าน 11276 ครั้ง)
หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์
หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ เป็นหอนาฬิกาที่ชาวเวียดนามได้สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แก่ชาวนครพนม เมื่อคราวย้ายกลับ ปิตุภูมิประเทศเวียดนาม สร้างเมื่อ พ.ศ.2503
21 ส.ค. 2553,23:57 (อ่าน 13359 ครั้ง)
วัดนักบุญอันนา
วัดนักบุญอันนา หนองแสงตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1926 โดยคุณพ่อเอทัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์
21 ส.ค. 2553,23:56 (อ่าน 11196 ครั้ง)
พระติ้ว พระเทียม
ตามตำนานกล่าวว่า ในสมัยโคตรบูรณ์มีราชธานีตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขงระหว่างเทือกเขาหินบูน (ประเทศลาว) และเทือกเขาภูพาน มีเจ้าผู้ครองนคร พระนามว่า พระเจ้าศรีโคตรบูรณ์หลวง
21 ส.ค. 2553,16:46 (อ่าน 10503 ครั้ง)
พระแสง
พระแสงเป็นพระประธานที่โบสถ์วัดศรีเทพ ประวัติจากการบอกเล่าของพระราชสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีเทพ ว่าสร้างโดยพระราชธิดา แห่งอาณาจักรลานช้าง มีทั้งหมด 4 องค์ คือ พระเสริม พระศุกร์ พระใส พระแสง
21 ส.ค. 2553,16:45 (อ่าน 10078 ครั้ง)
พระอินทร์แปลง
พระอินทร์แปลงนั้นคนเฒ่าคนแก่เล่าว่า พระอินทร์แปลงพระองค์ลงมาหล่อองค์พระจึงได้ชื่อว่า พระอินทร์แปลง หลวงพ่อพระอินทร์แปลงมีอายุประมาณ 1,000 ปี
21 ส.ค. 2553,16:45 (อ่าน 11280 ครั้ง)
พระทอง
พระทองเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์และมีค่า เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนโดยทั่วไป จึงมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าควรสร้างหอให้พระทองประดิษฐ์ฐานอยู่ต่างหากเป็นเอกเทศเพื่อความเหมาะสมแก่ฐานะและสะดวกต่อประชาชนที่จะมาทำการสักการบูชา
21 ส.ค. 2553,16:44 (อ่าน 6460 ครั้ง)
รอยพระพุทธบาทเวินปลา
รอยพระพุทธบาทเวินปลาอยู่บนโขดหินเล็ก ๆ ในแม่น้ำโขงที่บนฝั่ง ห่างกันประมาณ 100 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีเนินดินเล็ก ๆ ขนาด 30 x 50 เมตร สูง 1 เมตร จากพื้นที่โดยรอบ เรียกว่าดอนพระบาท
21 ส.ค. 2553,16:43 (อ่าน 15075 ครั้ง)
วัดธาตุศรีคูณ
เป็นหอแจกแบบโปร่ง ยกพื้นสูงผนังเปิดโล่ง 3 ด้าน ยกเว้นด้านที่ติดกับอาสนะสงฆ์ มีช่องระบายอากาศเป็นรูปวงโค้งเว้นช่วงเป็นระยะ ๆ เช่นเดียวกับส่วนหลังคาที่มีการซ้อนชั้นและเว้นช่องระบายอากาศระหว่างหลังคาจั่ว
21 ส.ค. 2553,16:42 (อ่าน 7194 ครั้ง)

วิถีชีวิตพื้นบ้าน

ดูวิถีชีวิตพื้นบ้านทั้งหมด
บ้านท่าเรือ หมู่บ้านทำแคน พิณ โหวด
แต่เดิม ชาวบ้านท่าเรือ เป็นคนลาวในจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณบ้านไร่อีเป (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญ) ซึ่งมีสภาพพื้นที่แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำ
12 ต.ค. 2553,22:05 (อ่าน 11784 ครั้ง)
ตลาดอินโดจีน
ตลาดอินโดจีน เป็นแหล่งซื้อของฝาก เพราะมีสินค้าจากประเทศอินโดจีน อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ มาวางขาย โดยตลาดอินโดจีนแห่งนี้
22 ส.ค. 2553,20:38 (อ่าน 33884 ครั้ง)
แหล่งอุตสาหกรรมในจังหวัดนครพนม
แหล่งอุตสาหกรรม ได้แก่ แหล่งผลิตวัตถุอาจเป็นวัตถุดิบหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเพื่อส่งเป็นสินค้าแหล่งอุตสาหกรรม สมัยโบราณในจังหวัดนครพนม มีทั้งแหล่งผลิตภาชนะดินเผาแหล่งกลือ
21 ส.ค. 2553,16:25 (อ่าน 4683 ครั้ง)

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

ดูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งหมด
หาดแห่ ทะเลอีสาน ธาตุพนม
หาดแห่ สถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมในอำเภอธาตุพนม ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ 3 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
09 เม.ย. 2557,10:05 (อ่าน 9446 ครั้ง)
หาดแห่ธาตุพนม ทะเลของคนอิสาน
หาดแห่ เป็นเกาะกลางลำแม่น้ำโขง อยู่ห่างจาก อ.ธาตุพนม เพียง 7 กิโลเมตร ในฤดูแล้งจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำ และ พักผ่อนที่นี้กันเยอะมาก
21 เม.ย. 2554,13:39 (อ่าน 20544 ครั้ง)
ดานสาวคอย
ดานสาวคอย ตั้งอยู่บริเวณวัดภูพานดานสาวคอยวนาราม บนเทือกเขาภูพาน ห่างจากอำเภอนาแกประมาณ 6 กิโลเมตร (เข้าทางเดียวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง นครพนม)
21 ส.ค. 2553,23:54 (อ่าน 11537 ครั้ง)
น้ำตกตาดขาม
ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูลังกา เกิดจากลำธารหลายสายบนยอดเขาไหลมาบรรจบกันเป็นลำห้วยขาม เป็นน้ำตกที่ไม่สูงนัก และบริเวณใกล้ๆ มีลานหินเล็กๆ สำหรับพักผ่อน มีน้ำตกไหลเป็นชั้นๆ จำนวน 4 ชั้น
21 ส.ค. 2553,23:46 (อ่าน 16634 ครั้ง)
น้ำตกตาดโพธิ์
กำเนิดจากเทือกเขาภูลังกา อยู่ใกล้กับน้ำตกตาดขาม ห่างกันประมาณ 5 กม. มีลักษณะสวยงามไม่น้อยกว่ากัน โดยเฉพาะในฤดูฝนสามารถมองเห็นน้ำตกนี้ได้จากทางหลวงแผ่นดินที่เลียบแม่น้ำโขง
21 ส.ค. 2553,23:45 (อ่าน 12814 ครั้ง)
อุทยานแห่งชาติภูลังกา
ห่างจากตัวอำเภอบ้านแพงประมาณ 6 กิโลเมตร การเดินทาง จากตัวเมืองนครพนมใช้เส้นทางสายนครพนม-บ้านแพง ทางหลวงหมายเลข 212 ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร
21 ส.ค. 2553,23:41 (อ่าน 17684 ครั้ง)
สถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง นครพนม
สถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง นครพนม
21 ส.ค. 2553,23:32 (อ่าน 14279 ครั้ง)

แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

ดูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ทั้งหมด
รอยเท้าไดโนเสาร์ นครพนม
ที่ตั้ง บ้านพนอม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จากร้อยเท้านับร้อย ๆ รอย และแนว ทางเดินนับสิบรอย มีทั้งที่กำลังเดิน ไปทางซ้าย ทางขวา กำลังวิ่ง ลื่นไถล ไปข้างหน้า วกกลับมาทางเดิม
22 ส.ค. 2553,16:18 (อ่าน 14304 ครั้ง)
นาจอก....หมู่บ้านประวัติศาสตร์
บ้านนาจอก เป็นหมู่บ้านอยู่ในเขต ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีจำนวน 129 หลังคาเรือน ประชากร 734 คน ในอดีตในช่วงสงครามอินโดจีน ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
22 ส.ค. 2553,15:50 (อ่าน 11936 ครั้ง)
หมู่บ้านมิตรภาพไทย - เวียดนาม
สืบเนื่องจากจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน มีความหลากหลายในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชากรบางกลุ่มบางเหล่ามีความเป็นมา ทางประวัติศาสตร์เป็นการเฉพาะ
21 ส.ค. 2553,23:40 (อ่าน 14115 ครั้ง)
หนองญาติ
อยู่ที่บ้านหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนมอาณาเขตทิศเหนือเหนือจด ที่นาบ้านนาจอก ยาวประมาณ 70 เส้น ทิศใต้จดหมู่บ้านดงโชค ยาวประมาณ 70 เส้น
21 ส.ค. 2553,16:33 (อ่าน 5267 ครั้ง)
ลำห้วยฮ่องฮอกับบ้านฮ้างโพนแดง
เป็นลำน้ำขนาดเล็ก มีจุดเริ่มต้นจากภูกระแต(ภูกระแต) เป็นภูดินและหินลูกรังเป็นส่วนใหญ่จะมีหินดานบ้างเล็กน้อย
21 ส.ค. 2553,16:33 (อ่าน 2651 ครั้ง)
หนองแสง หรือ สวนหลวง ร. 9
หนองแสง เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กเนื้อที่ประมาณ 100000 ตารางเมตรเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านหนองแสง บ้านโพนสว่าง บ้านกกต้อง บ้านท่าควาย และบ้านหนองบึกใช้เป็นแหล่งทำมาหากินด้วนการหาปลาและเก็บผัก
21 ส.ค. 2553,16:32 (อ่าน 4388 ครั้ง)
ดอนแกวกอง
ตำนานเมืองศรีโคตรบูรณ์ในตอนหนึ่งกล่าวว่าเกิดการชิงความเป็นใหญ่ ในแผ่นดินระหว่างพระนครานุรักษ์ (ท้าวคำสิงห์) ซึ่งเป็นราชบุตรเขยของพระบรมราชา (เอวก่าน) คือเมื่อพระยาขัติยวงศาราชบุตร มหาฤาไชยไตรทศฤาเดชเชษฐบุรี ศรีโคตรบูรณ์หลวงได้ถึงแก่พิราลัยแล้วเจ้าเอวก่านพ
21 ส.ค. 2553,16:31 (อ่าน 2644 ครั้ง)
ศาลหลักเมือง
บริเวณหน้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังไม่มีศาลหลักเมือง อันเป็นสถานที่สำหรับการเคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในจังหวัด
21 ส.ค. 2553,16:26 (อ่าน 4947 ครั้ง)

จิตรกรรม ศิลปวัฒนธรรม

ดูจิตรกรรม ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด
จารึกในจังหวัดนครพนม
จารึก จารึกหมายถึง การบันทึกลายลักษณ์อักษรลงบนวัสดุถาวร เช่น ศิลา แผ่นโลหะ แผ่นอิฐ ฯลฯ จารึก เป็นกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่ความกระจ่างของประวัติศาสตร์ ทั้งเป็นสิ่งยืนยันความสำคัญในอดีตของชุมชนนั้น
21 ส.ค. 2553,16:23 (อ่าน 2710 ครั้ง)
จิตรกรรมฝาผนังวัดพระธาตุประสิทธิ์
วัดพระธาตุประสิทธิ์ เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านนาหว้าซึ่งเป็นชนเผ่าญ้อได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานประมาณปี พ.ศ. 2112 ถึงบริเวณนาหว้าในปัจจุบันและจากการสำรวจบริเวณเพื่อการตั้งถิ่นฐานนี้เองจึงได้พบพระธาตุเก่าแก่องหนึ่งไม่ปรากฏหลังฐานว่าสร้างแต่เมื่อใด
21 ส.ค. 2553,16:14 (อ่าน 2440 ครั้ง)
จิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธสีมา
ที่ผนังด้านนอกตัวสิมปรากฏภาพจิตรกรรมเหนือกรอบประตู และหน้าต่างทั้ง 2 ด้านภายในกรอบอาร์คโค้งเหมือนบานหน้าต่างมีจิตรกรรมฝ่าผนังลายเส้นใช้สีแซมแต่เพียงบางส่วน
21 ส.ค. 2553,16:13 (อ่าน 2967 ครั้ง)
จิตรกรรมฝาผนังวัดหัวเวียงรังสี
สิมวัดหัวเวียงรังษี มีรูปทรงแบบสิมริมแม่น้ำโขง ภาพแต้มปรากฏอยู่ภายในสิมและภายนอกสิมบางแห่งภาพภายนอกลบเลือนเป็นจำนวนมาก ภายในเป็นเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติ รามเกียรติ์ ลักษณะวงศ์เทพ สัตว์หิมพานต์ และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
21 ส.ค. 2553,16:13 (อ่าน 2071 ครั้ง)
จิตรกรรม นครพนม
จิตรกรรม จิตรกรรมฝาผนัง มักจะปรากฏอยู่ภายในโบสถ์ และด้านหน้าโบสถ์มีบางแห่งอยู่ที่ศาลาการเปรียญ ลักษณะของจิตรกรรมมักจะเขียนตามความนิยมในท้องถิ่นสีที่ใช้เป็น สีฝุ่น มีวรรณะเย็น เช่น สีคราม เขียว น้ำตาล และดำ
21 ส.ค. 2553,16:12 (อ่าน 2146 ครั้ง)

สถาปัตยกรรม

ดูสถาปัตยกรรมทั้งหมด
1 ปี ผ่านไป ถนนคนเดินนครพนม

07 ก.ย. 2555,21:13 (อ่าน 13307 ครั้ง)
ถนนคนเดิน นครพนม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นครพนมกลับมามีชีวิต ชีวา..
โครงการ " ถนนคนเดิน ” ของเทศบาลเมืองนครพนม เริ่มมีมาตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554 จัดขึ้น ณ บริเวณชุมชนย่านหอนาฬิกา ริมฝั่งแม่น้ำโขง
06 ธ.ค. 2554,09:26 (อ่าน 14276 ครั้ง)
สถาปัตยกรรมดีเด่น
สถาปัตยกรรมดีเด่น สถาปัตยกรรมในจังหวัดนครพนมนั้น มีหลายแห่งที่สวยงามโดยเฉพาะ สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศส ช่วงสมัยสงครามอินโดจีน
21 ส.ค. 2553,16:26 (อ่าน 3462 ครั้ง)
ประติมากรรม
งานประติมากรรมที่องค์ธาตุชั้นล่าง ทั้ง 4 ด้าน ส่วนใหญ่จะเป็นภาพจำหลักรูปกษัตริย์ทรงม้าหรือทรงช้าง อาจประทับนั่งหรือยืน ลวดลายที่แวดล้อมเป็นลวดลายกนกบ้างหรือลายเครือเถาแบบลายผักกูด
21 ส.ค. 2553,16:23 (อ่าน 3334 ครั้ง)
สถาปัตยกรรม วัดกลาง
สิมวัดกลางนี้สร้างขึ้นในสมัยพระครูพรหมจรรยาภิรมย์ (เจ้าคณะอำเภอสมัยนั้น) ราว พ.ศ. 2430 เศษ โดยช่างชาวญวนชื่อองแมดซึ่งมาเป็นเขยอยู่อำเภอท่าอุเทนเป็นผู้ออกแบบและทำลวดลายทั้งหมด
21 ส.ค. 2553,16:21 (อ่าน 2780 ครั้ง)
สถาปัตยกรรม วัดใต้เมืองไชยบุรี
ปัจจุบันเป็นวัดร้าง มีโบราณสถานเหลืออยู่ คือ โบสถ์ 1 หลังก่ออิฐถือปูนหลังคามุงสังกะสี หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีลายปูนปั้นรูปช้างประดับอยู่ที่ผนังด้านข้างประตูทางเข้าข้างละ 1 รูป ที่หน้าจั่วมีเลขระบุปี พ.ศ. 2461
21 ส.ค. 2553,16:21 (อ่าน 2446 ครั้ง)
สถาปัตยกรรม วัดวุฒิวราราม
เป็นวัดของชุมชนไท – ผู้ไทย สิมสร้างเมื่อ พ.ศ. 2476 โดยพระกองมณีวิยะโล และพระครูสอนมารา เป็นหัวหน้า หลวงพ่อคำวอน (ผู้ให้สัมภาษณ์) ยังเป็นเด็กอยู่ได้ช่วยปั้นดินทำอิฐซึ่งเอาดินมาจากหนองไม้ท่านวดเหยียบย่ำเองโดยไม่ได้ผสมอะไรก่อเตาเปิดช่องใส่ฟืนสำหรับเผาอิฐ
21 ส.ค. 2553,16:20 (อ่าน 1951 ครั้ง)
สถาปัตยกรรม วัดหัวเวียงรังษี
สิมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่ออิฐสอปูน และฉาบด้วยปูนชะทายโบราณบริเวณฐานเอวขันส่วนที่เป็นโบกคว่ำ – โบกหงาย ใช้ปาดอิฐให้ได้รูปตามความต้องการ ขณะที่อิฐยังดิบอยู่ สัดส่วนของฐานได้จังหวะจะโคนสมบูรณ์ครบถ้วน
21 ส.ค. 2553,16:19 (อ่าน 2080 ครั้ง)
สถาปัตยกรรม วัดศรีบุญเรือง
เป็นสิมทึบก่ออิฐถือปูน ฐานเตี้ย หันหน้าไปทางทิศเหนือ หลังคาทรงจั่ว ปัจจุบันมุงด้วยกระเบื้องเคลือบ ตัวอุโบสถได้รับการซ่อมแซมใหม่ทั้งหมด
21 ส.ค. 2553,16:18 (อ่าน 2231 ครั้ง)
สถาปัตยกรรม วัดโพธิ์ชัย
เป็นสิมทึบก่ออิฐถือปูนฐานเตี้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก หลังคาทรงจั่ว เดิมมุงด้วยกระเบื้องไม้ ปัจจุบันมุงด้วยสังกะสี มีมุขยื่นด้านหน้า หน้าบันทั้งด้านหน้าด้านหลังและผนังรอบนอกมีการตกแต่งลวดลายต่าง ๆ
21 ส.ค. 2553,16:17 (อ่าน 2141 ครั้ง)
สถาปัตยกรรม วัดโพธิ์คำ
สิมทึบก่ออิฐปูนฐานไม่สูง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หลังคาทรงจั่ว เดิมมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบ ปัจจุบันมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบ หน้าบันมีลายปูนปั้นรูปเทพนม ในซุ้มโค้งด้านหลังประดับกระจก บันไดขึ้นด้านหน้าด้านเดียว
21 ส.ค. 2553,16:16 (อ่าน 2603 ครั้ง)

แหล่งโบราณคดี

ดูแหล่งโบราณคดีทั้งหมด
ตะลึง! รอยเท้าโบราณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา
จาก อ.เมืองนครพนม ถึง อุทยานแห่งชาติภูลังกา อยู่บนเส้นทางสายนครพนม-บ้านแพง ทางหลวงสาย 212 ระยะทางประมาณ 92 กิโลเมตร ภูลังกา ถึงอำเภอบ้านแพง
06 ต.ค. 2553,11:11 (อ่าน 16196 ครั้ง)
แหล่งโบราณคดีบ้านทู้
ภายในหมู่บ้านได้พบใบเสมากระจายทั่วไปปัจจุบันเหลืออยู่ 8 ใบ เป็นใบเสมาสลักจากหินทราย บริเวณกึ่งกลางใบสลักเป็นรูปสถูป องค์สถูปมีลักษณะเป็นหม้อน้ำ
21 ส.ค. 2553,16:30 (อ่าน 2105 ครั้ง)
แหล่งโบราณคดีบ้านโปร่ง
อยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโปร่ง บ้านอุ่มเหม้า และบ้านข้าวหลาม ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
21 ส.ค. 2553,16:30 (อ่าน 2145 ครั้ง)

 
รับทำเว็บ


Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537