นครพนม | รู้จักกับนครพนม | ข่าวนครพนม | สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม | ประเพณีและวัฒนธรรมนครพนม | อัลบั้มภาพนครพนม | แผนที่นครพนม | เว็บบอร์ดนครพนม |
User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวนครพนม

จังหวัดนครพนม

สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม

ประเพณีและวัฒนธรรม

อำเภอต่าง ๆ ของนครพนม

ชนเผ่าในนครพนม

บุคคลสำคัญของนครพนม

อัลบั้มภาพนครพนม

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

โรงแรมที่พักและร้านอาหาร

สถานีวิทยุในนครพนม

ภูมิปัญญาชาวนครพนม

สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3

พระธาตุประจำปีเกิด

พระธาตุประจำวันเกิด

Nakhon Phanom

เล่นเกมส์ฟรี

วีดีโอ เพลง ออนไลน์

ผู้สนับสนุน

เกี่ยวกับเว็บไซต์

Sponsor Links
หมวด » หน่วยงานและองค์กรต่างๆ » สถาบันการศึกษา


โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
ที่ตั้ง หมู่ 12  ตำบลหนองฮี  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม   48160                    
พื้นที่  42 ไร่   
โทรศัพท์ /โทรสาร   0-4258-5076
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์  http://www.mpp1np.ac.th   
สีประจำโรงเรียน  เหลือง - ฟ้า
เครื่องหมาย  ตราประจำพระองค์ในพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
คำขวัญ   
             ” รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ”
ปรัชญาโรงเรียน
 "อติโรจติ ปญญาย ปุคคโล   ” บุคคลย่อมรุ่งโรจน์ด้วยปัญญา ”
อักษรย่อของโรงเรียน   ม.พภ.
ประกาศจัดตั้ง18 เมษายน      2532
วันสถาปนาโรงเรียน   10 กรกฎาคม    2532
โรงเรียนอยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม ประมาณ 45 กิโลเมตร
โรงเรียนอยู่ห่างจากอำเภอปลาปาก  ประมาณ 12 กิโลเมตร
ทำเนียบผู้อำนวยการ    
    1. นายพันธ์        วังทะพันธ์         รับตำแหน่ง ปี พ.ศ.2532- 2546
    2. นายสุวรรณ     ตรีขัน              รับตำแหน่ง  ปี พ.ศ.2546-2551
    3. นายทนงชัย    เจริญรัตน์          ปัจจุบัน
 
ประวัติโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1 นครพนม
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1 นครพนม โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ในพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 12 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมในเนื้อที่ 42 ไร่
16 พฤษภาคม 2531  เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนปลาปากวิทยาโดยการนำของนายโนน มาภากำนันตำบลหนองฮีนายสุเมธ   สมตัวอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปลาปากวิทยาและพระครูสุนันท์ธรรมสถิตย์ เจ้าอาวาสวัดดำรงเมธยารามมีนายพันธ์ วังทะพันธ์เป็นผู้ดูแลสาขา
18 เมษายน  2532  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นให้ชื่อว่า
โรงเรียนหนองฮีวิทยาคม
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนที่ห่างไกลเป็นอย่างยิ่งและเชื่อว่าการศึกษาระดับนี้จะมีส่วนช่วยให้เยาวชนเป็นผู้คิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นรู้จักทำงานเป็นกลุ่มสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเป็นสุขในอนาคตได้อย่างแท้จริงดังนั้นจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้การมัธยมศึกษามีคุณภาพกว้างขวางยิ่งขึ้นจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกระทรวงศึกษาธิการจึงได้น้อมเกล้าฯถวายโรงเรียนหนองฮีวิทยาคมเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ในพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
 • 10 กรกฎาคม 2532 กรมสามัญศึกษาประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนหนองฮีวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาโดยมีนายพันธ์ วังทะพันธ์เป็นครูใหญ่
 • 23 กรกฎาคม 2532 พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารโปรดเกล้าฯเสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน
 • 31  กรกฎาคม  2533 พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จเยี่ยมโรงเรียนเป็น
 • ครั้งที่ 2 ทรงเสด็จตรวจเยี่ยมกิจการของโรงเรียนในด้านต่างๆด้วยความสนพระทัยดังนี้
 1. ทรงตรวจเยี่ยมกิจการด้านการเรียนการสอน
 2. ทรงตรวจเยี่ยมด้านอาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
 3. ทรงตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างอาคารเรียน
 4. พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1 นครพนมทรงสนพระทัยตรัสถามเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนการเดินทางมาเรียนของนักเรียนและสถานที่เรียนของนักเรียน

 • ตุลาคม 2533  พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมตัวแทนของครู-อาจารย์ 1  คนนักเรียน 2  คน เข้าเฝ้าณพระตำหนักนนทบุรี เพื่อรับผ้ากฐินไปทอดถวายณวัดป่าเมธาวิเวกบ้านหนองฮีตำบลหนองฮีอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
 • มีนาคม   2534  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้าเฝ้าณพระตำหนักนนทบุรีเพื่อรับพระราชทานเสื้อตราประทับมวก. สำหรับนำมาประกอบพิธีพระราชทานให้แก่นักเรียนทุกคน
 • 23  สิงหาคม 2534  พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารเสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ 3  ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน(สอร.)
 • 19   สิงหาคม 2535 พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารเสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งที่ 4  ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนและทรงให้พระราโชวาทแก่คณะครู-อาจารย์และนักเรียน
 • 12 ตุลาคม 2535         ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมตัวแทนครู-อาจารย์ 1 คนเข้าเฝ้าณพระตำหนักนนทบุรีเพื่อรับผ้าพระกฐินไปทอด ถวายณวัดดำรงเมธยารามบ้านหนองฮีตำบลหนองฮีอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
 • 5 สิงหาคม 2537  พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฏราชกุมารเสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งที่ 5 ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดถวายในการเสด็จครั้งนี้ยังความ   ปลาบปลื้มปิติแก่ครูและนักเรียนทุกคน
 • 18 กรกฎาคม 2542 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยี่ยมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมประทานโล่และเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและประทานถุงของขวัญพระราชทานแก่นักเรียนพร้อมทั้งเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการด้านวิชาการของโรงเรียนทรงปลูกต้นไม้จำนวน 2 ต้น เพื่อเป็นศิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล และเสด็จเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ
 • 7 ตุลาคม 2546 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยี่ยมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมประทานโล่และเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและประทานถุงของขวัญพระราชทานแก่นักเรียนพร้อมทั้งเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการด้านวิชาการของโรงเรียนและฉายพระรูปร่วมกับคณะครู-อาจารย์ เสวยพระสุธารสชา ร่วมกับข้าราชการผู้ใหญ่ครู-อาจารย์ ตัวแทนนักเรียนและเสด็จตรวจเยี่ยมราษฎร
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนมที่ทรงพระกรุณาให้โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1 นครพนมในตำบลหนองฮีอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเข้าอยู่ในพระราชูปถัมภ์และพระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่โรงเรียนไว้สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนและจัดตั้งมูลนิธิดังนี้
ครั้งที่1101,000 บาทครั้งที่ 2200,000บาท
 
ครั้งที่3200,000 บาทครั้งที่ 4ทรงพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 6 เครื่อง
 
***และผู้บริจาคเพิ่มเติม 5,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น           506,000   บาท

เขียนเมื่อ : 23 ส.ค. 2553,22:16   เข้าชม : 5514 ครั้ง

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ » สถาบันการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดนครพนม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2539 ภายใต้การบริหารงานของ อธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข ที่ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารได้จัดตั้งขึ้นตามความประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีพระธรรมปริยัติมุนี อธิบดีสงฆ์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ซึ่งในขณะนั้น (พ.ศ.2538)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่122 ตอนที่ 75 ก
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1 นครพนม โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ในพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 12 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
 
รับทำเว็บ


Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537