นครพนม | รู้จักกับนครพนม | ข่าวนครพนม | สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม | ประเพณีและวัฒนธรรมนครพนม | อัลบั้มภาพนครพนม | แผนที่นครพนม | เว็บบอร์ดนครพนม |
User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวนครพนม

จังหวัดนครพนม

สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม

ประเพณีและวัฒนธรรม

อำเภอต่าง ๆ ของนครพนม

ชนเผ่าในนครพนม

บุคคลสำคัญของนครพนม

อัลบั้มภาพนครพนม

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

โรงแรมที่พักและร้านอาหาร

สถานีวิทยุในนครพนม

ภูมิปัญญาชาวนครพนม

สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3

พระธาตุประจำปีเกิด

พระธาตุประจำวันเกิด

Nakhon Phanom

เล่นเกมส์ฟรี

วีดีโอ เพลง ออนไลน์

ผู้สนับสนุน

เกี่ยวกับเว็บไซต์

Sponsor Links

จังหวัดนครพนม

ค้นหาจังหวัดนครพนม



ประวัติศา่สตร์และข้อมูลทั่วไป

ดูประวัติศา่สตร์และข้อมูลทั่วไปทั้งหมด
ชวนชม ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวง เย็นวันนี้

31 ส.ค. 2555,06:57 (อ่าน 1043 ครั้ง)
ดอกกันเกรา ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนม
กันเกรา (ภาคกลาง), ตะมะซู ตำมูซู (มลายู-ภาคใต้), ตาเตรา (เขมร-ภาคตะวันออก), ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้), มันปลา (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
23 ส.ค. 2553,22:12 (อ่าน 8879 ครั้ง)
อาณาจักรศรีโคตรบูร
ในปีพุทธศักราช 2442 ได้ปรับปรุงระเบียบการปกครอง ข้อบังคับการปกครองหัวเมืองโดยแต่งตั้ง ให้มีผู้ว่าราชการเมือง และกรมการเมือง
05 มิ.ย. 2553,00:58 (อ่าน 6029 ครั้ง)
เมืองมรุกขนคร
ดินแดนอันเป็นที่ตั้งประเทศไทยปัจจุบัน เดิมคือ อาณาจักรสุวรรณภูมิ เป็นถิ่นเดิมของชาวลวะ หรือละว้า ยกเว้นดินแดนทางภาคใต้ซึ่งเป็นอาณาเขตของชาติมอญ อาณาจักรสุวรรณภูมิ แบ่งแยกอำนาจการปกครองออกเป็น 3 อาณาเขต
05 มิ.ย. 2553,00:56 (อ่าน 3309 ครั้ง)
เผ่าไทยในนครพนม
จังหวัดนครพนม ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ รวม ๗ เผ่า ได้แก่ ชาวผู้ไท (ภูไท) ไทยญ้อ ไทยแสก ไทยกะเลิง ไทยโส้ ไทยข่า ไทยลาว (ไทยอีสาน) แต่ละเป่าจะรวมกันเป็นกลุ่ม กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่อำเภอต่าง ๆ
05 มิ.ย. 2553,00:46 (อ่าน 4467 ครั้ง)
พงศาวดารชาติภูไท หรือ ผู้ไทย
แผ่นดินอันเป็นพื้นภูมิที่ตั้งของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย และ เวียดนาม แต่ก่อนนานกว่า 2500 ปีมาแล้ว รวมเรียกว่า สุวรรณภูมิประเทศ หรือ แหลมทอง หรือ เมืองเชียงทอง
05 มิ.ย. 2553,00:35 (อ่าน 2246 ครั้ง)
กำเนิดชนชาติภูไท หรือ ผู้ไทย
นักปราชญ์ทางวิชาประวัติศาสตร์ทั้งหลาย ได้ลงความเห็นว่า ในพิภพนี้มีมนุษย์เกิดขึ้นเป็นเวลาประมาณแสนปีมาแล้ว และคาดคะเนว่าดินแดนอันเป็นที่กำเนิดของมนุษย์ดั้งเดิมนั้นอยู่ใจกลางชมพูทวีป แถวภูเขาอันไต อันเป็นดินแดนภาคใต้ของมองโกลในปัจจุบันนี้
05 มิ.ย. 2553,00:34 (อ่าน 1524 ครั้ง)
ประวัติชาวผู้ไทยเมืองเรณูนคร
คุณย่าทิ แก้วมณีชัย พร้อมผู้เฒ่าผู้แก่ชาวผู้ไทยเมืองเรณูนครหลายท่าน ได้เล่าตำนานประวัติของชนชาติผู้ไทยเมืองเรณูนครให้ผู้เขียนและลูกหลานฟังเสมอๆ
05 มิ.ย. 2553,00:32 (อ่าน 2117 ครั้ง)
เจ้าเมืองเรณูนครในอดีต
เจ้าเมืองเรณูนครในอดีต
05 มิ.ย. 2553,00:31 (อ่าน 2289 ครั้ง)
สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคม
จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นที่เป็นแนวยาวเลียบ ตามฝั่งขวาของแม่น้ำโขงในช่วงที่เป็นส่วนโค้งของคมขวานของแผนที่ประเทศไทย (ขวานทอง)
05 มิ.ย. 2553,00:04 (อ่าน 4298 ครั้ง)
ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ในส่วนที่เป็นดิน ของจังหวัดนครพนม เป็นที่น่าสนใจหลายประการ ทั้งส่วนที่เป็นดิน หินลูกรัง กรวด ทราย ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในเชิงเศรษฐกิจนำไปสู่การประกอบอาชีพได้
05 มิ.ย. 2553,00:03 (อ่าน 2956 ครั้ง)
ทรัพยากรน้ำ
แหล่งน้ำน้ำตามธรรมชาติของจังหวัดนครพนม ที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร การอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค สามารถแบ่งแยกออกตามแหล่งที่มาได้ดังนี้
05 มิ.ย. 2553,00:01 (อ่าน 2483 ครั้ง)
ทรัพยากรป่าไม้ - แร่ธาตุ - ทรัพยากรภูเขาและอื่น
ป่าไม้ของจังหวัดนครพนม จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ไม่มีป่าที่เป็นประเภทเดียวกันเป็นแนวต่อเนื่อง แต่จะผสมผสานกัน และสลับเปลี่ยนกันไปไม่แน่นอนซึ่งสภาพป่าไม้สามารถจำแนกออกได้เป็น
05 มิ.ย. 2553,00:00 (อ่าน 4237 ครั้ง)
อาชีพ
จากสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรของจังหวัดนครพนมดังกล่าวแล้วก่อให้เกิด อาชีพสำคัญในพื้นที่ คือ
04 มิ.ย. 2553,23:59 (อ่าน 3010 ครั้ง)

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ดูข้อมูลด้านเศรษฐกิจทั้งหมด
ภาวะการค้าชายแดนของประเทศไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม มีพรมแดนติดต่อกับ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นระหว่างกัน จังหวัดนครพนม มีลักษณะเลียบยางตามแนวชายฝั่งของแม่น้ำโขง ประมาณ 153 กิโลเมตร
05 มิ.ย. 2553,00:20 (อ่าน 2462 ครั้ง)
แหล่งอุตสาหกรรมในจังหวัดนครพนม
แหล่งอุตสาหกรรม ได้แก่ แหล่งผลิตวัตถุอาจเป็นวัตถุดิบหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเพื่อส่งเป็นสินค้าแหล่งอุตสาหกรรม สมัยโบราณในจังหวัดนครพนม มีทั้งแหล่งผลิตภาชนะดินเผาแหล่งเกลือ
03 มิ.ย. 2553,15:21 (อ่าน 1568 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนครพนม
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท
03 มิ.ย. 2553,00:40 (อ่าน 2918 ครั้ง)

พระธาตุพนม

ดูพระธาตุพนมทั้งหมด
ลูกพระธาตุพนม
ความเชื่อความศรัทธาของสามัญชนที่มีต่อองค์พระธาตุพนม ประการหนึ่งคือ การขอบุตรจากองค์พระธาตุพนม
05 มิ.ย. 2553,01:33 (อ่าน 4395 ครั้ง)
พิธีถวายข้าวพีชภาค
มีเรื่องราวในตำนานอุรังคนิทานหลายเรื่องหลายตอนที่น่าศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างองค์พระธาตุ และผู้เกี่ยวข้องกับองค์พระธาตุเป็นส่วนใหญ่
05 มิ.ย. 2553,01:32 (อ่าน 2126 ครั้ง)
องค์พระธาตุพนม
พระธาตุพนมหรือเรียกตามแผ่นทองจารึกซึ่งจารึกไว้ในสมัยเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กแห่งนครเวียงจันทน์มาบูรณะใน พ.ศ. ๒๒๓๖ - ๔๕ ว่า \\\\\\\"ธาตุปะนม\\\\\\\"
05 มิ.ย. 2553,01:31 (อ่าน 3680 ครั้ง)
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณดึกดำบรรพ์มาก เท่า ๆ กับองค์พระธาตุพนม ในตำนานพระธาตุพนมนั้น พระโบราณาจารย์ท่านจดหมายเหตุไว้ว่า พระธาตุพนมสร้างครั้งแรกโดยพญาทั้ง ๕ หัวเมือง
05 มิ.ย. 2553,01:27 (อ่าน 2870 ครั้ง)
สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม
สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม ตั้งอยู่เกาะกลางสระน้ำหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากองค์พระธาตุพนมประมาณ ๒๐๐ เมตร และห่างจากริมฝั่งแม่น้ำโขง
05 มิ.ย. 2553,01:25 (อ่าน 2299 ครั้ง)
เจ้าเฮือน ๓ พระองค์
ในอุรังคนิทานซึ่งเป็นตำนานของพระอุรังคธาตุนั้น ในกัณฑ์ที่ ๔ ได้กล่าวถึง “ เทพเจ้าสโมสร” พระอินทร์นำบริวารลงมาบูชาพระธาตุพนม
05 มิ.ย. 2553,01:24 (อ่าน 2509 ครั้ง)
พญานาคราชผู้พิทักษ์พระธาตุพนม
เรื่องพญานาคราชเข้าประทับทรงนี้เกิดขึ้นในยุคที่พระเดชพระคุณท่านพ่อพระธรรมราชานุวัตร (แก้ว กนฺโตภาโส ป.ธ. ๖ , น.ธ.เอก ) เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร (พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๕๓ )
05 มิ.ย. 2553,01:22 (อ่าน 3918 ครั้ง)
อภินิหารแห่งองค์พระธาตุพนม
พระธาตุพนม ได้แสดงอภินิหารให้ปรากฏมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อ อยู่เหนือเหตุผลและคำอธิบาย
05 มิ.ย. 2553,01:21 (อ่าน 3302 ครั้ง)
พระธาตุพนมจำลอง
หลังจากที่นายประเสริฐ บุญสม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้นได้เดินทางไปสำรวจดูความเสียหายเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
05 มิ.ย. 2553,01:18 (อ่าน 4153 ครั้ง)
สถานที่สำคัญภายในวัดพระธาตุพนม
องค์พระธาตุพนม อันเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุ ( กระดูกส่วนหัวอก ) ของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง มีอายุเก่าแก่มากกว่าสองพันห้าร้อยปี สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธา วิริยะ อุตสาหะ และสติปัญญา ของบรรพชนในสมัยแคว้นศรีโคตบูรเจริญรุ่งเรือง
05 มิ.ย. 2553,01:16 (อ่าน 3734 ครั้ง)

การคมนาคมขนส่ง

ดูการคมนาคมขนส่งทั้งหมด
เที่ยวบินกรุงเทพฯ - นครพนม
สายการบินนกแอร์ เป็นสายการบินเดียวที่บินจากกรุงเทพมหานครมายังนครพนม สอบถามการจองตั๋วเครื่องบิน โทร 1318 หรือ +02-900-9955
22 ส.ค. 2553,21:08 (อ่าน 10698 ครั้ง)
รหัสไปรษณีย์ของจังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์ของจังหวัดนครพนม ทุกอำเภอ
21 ส.ค. 2553,15:46 (อ่าน 5599 ครั้ง)
การคมนาคม - นครพนม
างบก การคมนาคมขนส่งทางบกจากจังหวัดใกล้เคียง มีทางหลวงแผ่นดิน 3 สาย และติดต่อกับสายอำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดด้วยทางหลวงจังหวัด 8 สาย ส่วนในระดับตำบล และหมู่บ้านมีถนนสายรอง ลาดยาง
04 มิ.ย. 2553,23:56 (อ่าน 3024 ครั้ง)

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด
โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
03 มิ.ย. 2553,02:37 (อ่าน 1489 ครั้ง)
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
เนื่องจากลำน้ำก่ำที่อยู่ในเขตนครพนมนั้น มีต้นน้ำกิเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขตจังหวัดสกลนคร ไหลผ่านหนองหานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
03 มิ.ย. 2553,02:36 (อ่าน 1438 ครั้ง)
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง
การพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง กำหนดให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำปากน้ำก่ำ ที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตรงบริเวณห่างจากลำน้ำโขงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากการก่อสร้างประตูระบายน้ำดังกล่าว
03 มิ.ย. 2553,02:36 (อ่าน 1394 ครั้ง)
โครงการทอผ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โครงการทอผ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ในพุทธศักราช 2541-2542 ณ วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
03 มิ.ย. 2553,02:35 (อ่าน 1668 ครั้ง)
โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง จังหวัดนครพนม
โครงการปลูกปาชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง เป็นโครงการปลูกป่าพระราชทาน ทีเหล่าพสกนักรชาวไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพรนะศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ
03 มิ.ย. 2553,02:34 (อ่าน 1798 ครั้ง)
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวิดนครพนม
จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรที่วัดธนราษฎรอุทิศ บ้านทันสมัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนาครพนม
03 มิ.ย. 2553,02:33 (อ่าน 1176 ครั้ง)
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภายหลังจากการที่รัฐบาลได้ปรับแนวทางการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามใหม่ โดยได้ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66 /2523 และ 65/2525 และถือเป็นนโยบายในการปฎิบัติเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์
02 มิ.ย. 2553,20:30 (อ่าน 1084 ครั้ง)

บทความเกี่ยวกับนครพนม

ดูบทความเกี่ยวกับนครพนมทั้งหมด
ไหว้พระธาตุที่นครพนม
ดินแดนอีสานตอนเหนือที่มีมนต์ขลัง และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุประจำวัน ให้ประชาชนได้สักการะ พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมสวยงาม ที่ทำให้คุณเดินถ่ายรูปได้ไม่รู้เบื่อ
19 เม.ย. 2553,00:06 (อ่าน 1846 ครั้ง)
ออนซอนนครพนม ท่องเมืองอีสานในม่านหมอก
นครพนมเป็นจังหวัดเล็กๆ ซ่อนตัวอยู่หลังเทือกเขาภูพาน ส่วนฝั่งซ้ายติดแม่น้ำโขงและเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถ้านั่งเครื่องบินก็ใช้เวลาเพียงแค่ 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
19 เม.ย. 2553,00:05 (อ่าน 1629 ครั้ง)

วิถีชีวิตและความเป็นอยู่

ดูวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ทั้งหมด
หมากบ้า
หมากบ้า หมากบ้า เป็นเกมการเล่นอย่างหนึ่งของชาวชนบท ในจังหวัดนครพนมนิยมเล่นในหมู่ของเด็กโตทั้งชายและหญิงโดยใช้หมากบ้า (เมล็ดของไม้มะค่าโม ซึ่งมีฝักคล้ายจะตอแต่ใหญ่มาก )
03 มิ.ย. 2553,14:50 (อ่าน 2803 ครั้ง)
หมากข่างอีสาน
หมากข่างอีสาน การเล่นหมากข่าง เป็นเกมการเล่นของเด็กพื้นบ้านที่ใช้วัสดุประเภทไม้ที่มีในท้องถิ่นมาทำเป็นของเล่น เช่น ไม้พยุง ไม้แดง ไม้ประดู่ เป็นต้น
03 มิ.ย. 2553,14:45 (อ่าน 2857 ครั้ง)
หมากอี่
หมากอี่ เป็นการละเล่นของเด็กมีลักษณะคล้ายไม้หึ่งของภาคกลาง แต่การเรียกและกิจกรรมเล่นอาจแตกต่างกันบ้าง การเล่นหมากที่จะนิยมเล่นในหมู่เด็กโต อายุประมาณ 9-15 ปี ในปัจจุบันเด็กจะไม่นิยมเล่นกันเนื่องจากผู้ใหญ่จะห้าม
03 มิ.ย. 2553,14:42 (อ่าน 2134 ครั้ง)
หมากยู้ส้าว
หมากยู้ส้าว หมากยู้ส้าว เป่นการละเล่นของผู้ใหญ่ในชนบทจะเล่นกันเฉพาะในหมู่ผู้ชาย เป็นการประลองความแข็งแรง และอวดให้เพศตรงข้ามได้เห็นและสนใจในตัวชายผู้แสดงในปัจจุบันการยู้ส้าวได้หายไปไม่มีผู่นิยมเล่นให้เห็นอีก
03 มิ.ย. 2553,14:40 (อ่าน 1934 ครั้ง)
หมากเสียดพลูยา
หมากเสียดพลูยา การละเล่น หมากเสียดพลูยา เป็นเกมการเล่นในหมู่คนหนุ่มสาวที่ไปร่วมงานศพ ซึ่งชาวบ้านทั่วไปในจังหวัดนครพนมนิยมเล่ากันมาแต่ครั้งอดีต
03 มิ.ย. 2553,14:38 (อ่าน 2183 ครั้ง)
หมากข้าวติดมือ
หมากข้าวติดมือ หมากข้าวติดมือ เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของหนุ่มสาวชาวชนบทในท้องที่จังหวัดนครพนม เป็นการละเล่นที่มีข้อกำหนดให้เล่นเฉพาะในงานศพขณะที่ศพยังอยู่ในบ้านเท่านั้น
03 มิ.ย. 2553,14:35 (อ่าน 2416 ครั้ง)
หมากเสือกินหมู
มากเสือกินหมู กิจกรรมการละเล่นในงานศพที่นิยมเล่นกันมากในหมู่ผู้ชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่อีกประเภทหนึ่งก็คือ หมากเสือกินหมู ซึ่งมีอุปกรณ์การเล่นคล้ายคลึงกันกับหมากฮอส แต่มีวิธีการเล่นและเบี้ยเล่นแตกต่างกัน
03 มิ.ย. 2553,14:26 (อ่าน 2307 ครั้ง)
หมากคล้องช้าง
หมากคล้องช้าง คลองช้าง เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านในชนบทของจังหวัดนครพนมใช้เล่นในงานศพ เป็นการละเล่นง่าย ๆ ในหมู่คนหนุ่มสาว อาจถือเป็นการเล่นเพื่อความคุ้นเคยต่อกันและกัน หรืออาจเป็นการเล่นเพื่อลบภาพแห่งความโศกเศร้าของเข้าภาพลงบ้าง
03 มิ.ย. 2553,14:26 (อ่าน 1972 ครั้ง)
บั้งขั้น
บั้งขั้น บั้งขึ้นเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของเผ่าไทยแสกในหมู่บ้านอาจสามรารถอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไทยแสกเป็นชนเผ่าหนึ่งที่มีวัฒนธรรมประเพณี
03 มิ.ย. 2553,14:25 (อ่าน 1972 ครั้ง)
ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ
ชาวนครพนมนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมากมีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์และซิกส์ ส่วนลัทธิอื่นไม่มีให้เห็นเด่นชัด
03 มิ.ย. 2553,13:04 (อ่าน 2063 ครั้ง)
พิธีกรรม
ประเพณีตีช้างน้ำนอง ตีช้างน้ำนองเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของผู้เข้าร่วมแข่งขันเรือยาวในงานเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดนครพนม ถือว่าเป็นการร่วมขอขมาพญานาคและเจ้าผู้รักษาดูแลแม่น้ำ เนื่องจากการแข่งขันเรือยา
03 มิ.ย. 2553,12:55 (อ่าน 2479 ครั้ง)
การกินอยู่ - อาหารพื้นเมือง
การกินอยู่ อาหารพื้นเมืองที่นิยมรับประทานได้แก่ ข้าวเหนียวรับประทานกันทั้ง 3 มื้อ อาหารที่รับประทานเป็นประจำวันแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ อาหารประจำวันของชาวเมืองกับอาหารประจำวันของชาวชนบท อาหารประจำวันของชาวเมือง
03 มิ.ย. 2553,12:54 (อ่าน 3016 ครั้ง)
การแต่งงาน - กินดอง
การแต่งงาน พื้นเมืองนครพนมเรียกพิธีแต่งงานว่า กินดอง หมายถึงการทำพิธีเกี่ยวดองเป็นวงศาคณาญาติกันระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงที่สมัครรักใคร่เป็นผัวเป็นเมียกันเริ่มแต่การสู่ขอ เตรียมงาน งานพิธีสมรส และการครองเรือนเป็นที่สุด
03 มิ.ย. 2553,12:53 (อ่าน 2904 ครั้ง)
งานศพ
งานศพ ชาวพื้นเมืองจังหวัดนครพนม มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานศพที่เรียกว่า ขอนผี (ซากศพ) เป็นประเพณีแยกตามลักษณะอาการตายของศพนั้น ๆ อยู่ 2 ประเภท
03 มิ.ย. 2553,12:53 (อ่าน 3242 ครั้ง)

 

คติพจน์_9ประการ คลิปแสกเต้นสาก ชนเผ่าไทยแสก ที่พักจ.นครพนม ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม นาแก ประวัติอาณาจักรโคตรบูรณ์ ประเพณีไหลเรือไฟ_2553 พระธาตุพนม ฟ้อนภูไท_ ภาพเรือยาว ภาพเเข่งเรือยาวบัวหลวง รำบวงสรวงพระธาตุพนม รูปสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารสวนไผ่ริมโขง ร้านอาหารสวนไผ่ริมโขงนครพนม วันอาทิตย์ วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม สะพาน อบต.นาทราย อบต.บ้านค้อ อาณาจักรโคตรบูรณ์ อุบัติเหตุนครพนม เผ่าไทลาว แข่งเรือยาวของ_จ_นครพนม โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีสงคราม โรงแรมที่นครพนม โรงแรมนครพนม โรงแรมนครพนม_ริเวอร์ โรงแรมวิวโขง


ธาตุพนม | สมุทรปราการ Thailand Travel นครพนม ลูกทุ่งหมอลำดอทคอม 

บ้านและที่ดิน  | โฆษณาฟรี | อบต | รพ.สต. | เทศบาล

Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537


รับทำเว็บ