นครพนม | รู้จักกับนครพนม | ข่าวนครพนม | สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม | ประเพณีและวัฒนธรรมนครพนม | อัลบั้มภาพนครพนม | แผนที่นครพนม | เว็บบอร์ดนครพนม |
User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวนครพนม

จังหวัดนครพนม

สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม

ประเพณีและวัฒนธรรม

อำเภอต่าง ๆ ของนครพนม

ชนเผ่าในนครพนม

บุคคลสำคัญของนครพนม

อัลบั้มภาพนครพนม

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

โรงแรมที่พักและร้านอาหาร

สถานีวิทยุในนครพนม

ภูมิปัญญาชาวนครพนม

สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3

พระธาตุประจำปีเกิด

พระธาตุประจำวันเกิด

Nakhon Phanom

เล่นเกมส์ฟรี

วีดีโอ เพลง ออนไลน์

ผู้สนับสนุน

เกี่ยวกับเว็บไซต์

Sponsor Links

จังหวัดนครพนม

ค้นหาจังหวัดนครพนมประวัติศา่สตร์และข้อมูลทั่วไป

ดูประวัติศา่สตร์และข้อมูลทั่วไปทั้งหมด
ชวนชม ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวง เย็นวันนี้

31 ส.ค. 2555,06:57 (อ่าน 1718 ครั้ง)
ดอกกันเกรา ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนม
กันเกรา (ภาคกลาง), ตะมะซู ตำมูซู (มลายู-ภาคใต้), ตาเตรา (เขมร-ภาคตะวันออก), ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้), มันปลา (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
23 ส.ค. 2553,22:12 (อ่าน 12711 ครั้ง)
อาณาจักรศรีโคตรบูร
ในปีพุทธศักราช 2442 ได้ปรับปรุงระเบียบการปกครอง ข้อบังคับการปกครองหัวเมืองโดยแต่งตั้ง ให้มีผู้ว่าราชการเมือง และกรมการเมือง
05 มิ.ย. 2553,00:58 (อ่าน 7334 ครั้ง)
เมืองมรุกขนคร
ดินแดนอันเป็นที่ตั้งประเทศไทยปัจจุบัน เดิมคือ อาณาจักรสุวรรณภูมิ เป็นถิ่นเดิมของชาวลวะ หรือละว้า ยกเว้นดินแดนทางภาคใต้ซึ่งเป็นอาณาเขตของชาติมอญ อาณาจักรสุวรรณภูมิ แบ่งแยกอำนาจการปกครองออกเป็น 3 อาณาเขต
05 มิ.ย. 2553,00:56 (อ่าน 4162 ครั้ง)
เผ่าไทยในนครพนม
จังหวัดนครพนม ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ รวม ๗ เผ่า ได้แก่ ชาวผู้ไท (ภูไท) ไทยญ้อ ไทยแสก ไทยกะเลิง ไทยโส้ ไทยข่า ไทยลาว (ไทยอีสาน) แต่ละเป่าจะรวมกันเป็นกลุ่ม กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่อำเภอต่าง ๆ
05 มิ.ย. 2553,00:46 (อ่าน 5262 ครั้ง)
พงศาวดารชาติภูไท หรือ ผู้ไทย
แผ่นดินอันเป็นพื้นภูมิที่ตั้งของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย และ เวียดนาม แต่ก่อนนานกว่า 2500 ปีมาแล้ว รวมเรียกว่า สุวรรณภูมิประเทศ หรือ แหลมทอง หรือ เมืองเชียงทอง
05 มิ.ย. 2553,00:35 (อ่าน 2873 ครั้ง)
กำเนิดชนชาติภูไท หรือ ผู้ไทย
นักปราชญ์ทางวิชาประวัติศาสตร์ทั้งหลาย ได้ลงความเห็นว่า ในพิภพนี้มีมนุษย์เกิดขึ้นเป็นเวลาประมาณแสนปีมาแล้ว และคาดคะเนว่าดินแดนอันเป็นที่กำเนิดของมนุษย์ดั้งเดิมนั้นอยู่ใจกลางชมพูทวีป แถวภูเขาอันไต อันเป็นดินแดนภาคใต้ของมองโกลในปัจจุบันนี้
05 มิ.ย. 2553,00:34 (อ่าน 2098 ครั้ง)
ประวัติชาวผู้ไทยเมืองเรณูนคร
คุณย่าทิ แก้วมณีชัย พร้อมผู้เฒ่าผู้แก่ชาวผู้ไทยเมืองเรณูนครหลายท่าน ได้เล่าตำนานประวัติของชนชาติผู้ไทยเมืองเรณูนครให้ผู้เขียนและลูกหลานฟังเสมอๆ
05 มิ.ย. 2553,00:32 (อ่าน 2703 ครั้ง)
เจ้าเมืองเรณูนครในอดีต
เจ้าเมืองเรณูนครในอดีต
05 มิ.ย. 2553,00:31 (อ่าน 3955 ครั้ง)
สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคม
จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นที่เป็นแนวยาวเลียบ ตามฝั่งขวาของแม่น้ำโขงในช่วงที่เป็นส่วนโค้งของคมขวานของแผนที่ประเทศไทย (ขวานทอง)
05 มิ.ย. 2553,00:04 (อ่าน 5082 ครั้ง)
ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ในส่วนที่เป็นดิน ของจังหวัดนครพนม เป็นที่น่าสนใจหลายประการ ทั้งส่วนที่เป็นดิน หินลูกรัง กรวด ทราย ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในเชิงเศรษฐกิจนำไปสู่การประกอบอาชีพได้
05 มิ.ย. 2553,00:03 (อ่าน 3597 ครั้ง)
ทรัพยากรน้ำ
แหล่งน้ำน้ำตามธรรมชาติของจังหวัดนครพนม ที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร การอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค สามารถแบ่งแยกออกตามแหล่งที่มาได้ดังนี้
05 มิ.ย. 2553,00:01 (อ่าน 3509 ครั้ง)
ทรัพยากรป่าไม้ - แร่ธาตุ - ทรัพยากรภูเขาและอื่น
ป่าไม้ของจังหวัดนครพนม จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ไม่มีป่าที่เป็นประเภทเดียวกันเป็นแนวต่อเนื่อง แต่จะผสมผสานกัน และสลับเปลี่ยนกันไปไม่แน่นอนซึ่งสภาพป่าไม้สามารถจำแนกออกได้เป็น
05 มิ.ย. 2553,00:00 (อ่าน 6151 ครั้ง)
อาชีพ
จากสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรของจังหวัดนครพนมดังกล่าวแล้วก่อให้เกิด อาชีพสำคัญในพื้นที่ คือ
04 มิ.ย. 2553,23:59 (อ่าน 4473 ครั้ง)

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ดูข้อมูลด้านเศรษฐกิจทั้งหมด
ภาวะการค้าชายแดนของประเทศไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม มีพรมแดนติดต่อกับ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นระหว่างกัน จังหวัดนครพนม มีลักษณะเลียบยางตามแนวชายฝั่งของแม่น้ำโขง ประมาณ 153 กิโลเมตร
05 มิ.ย. 2553,00:20 (อ่าน 3108 ครั้ง)
แหล่งอุตสาหกรรมในจังหวัดนครพนม
แหล่งอุตสาหกรรม ได้แก่ แหล่งผลิตวัตถุอาจเป็นวัตถุดิบหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเพื่อส่งเป็นสินค้าแหล่งอุตสาหกรรม สมัยโบราณในจังหวัดนครพนม มีทั้งแหล่งผลิตภาชนะดินเผาแหล่งเกลือ
03 มิ.ย. 2553,15:21 (อ่าน 2080 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนครพนม
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท
03 มิ.ย. 2553,00:40 (อ่าน 3583 ครั้ง)

พระธาตุพนม

ดูพระธาตุพนมทั้งหมด
ลูกพระธาตุพนม
ความเชื่อความศรัทธาของสามัญชนที่มีต่อองค์พระธาตุพนม ประการหนึ่งคือ การขอบุตรจากองค์พระธาตุพนม
05 มิ.ย. 2553,01:33 (อ่าน 7061 ครั้ง)
พิธีถวายข้าวพีชภาค
มีเรื่องราวในตำนานอุรังคนิทานหลายเรื่องหลายตอนที่น่าศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างองค์พระธาตุ และผู้เกี่ยวข้องกับองค์พระธาตุเป็นส่วนใหญ่
05 มิ.ย. 2553,01:32 (อ่าน 2612 ครั้ง)
องค์พระธาตุพนม
พระธาตุพนมหรือเรียกตามแผ่นทองจารึกซึ่งจารึกไว้ในสมัยเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กแห่งนครเวียงจันทน์มาบูรณะใน พ.ศ. ๒๒๓๖ - ๔๕ ว่า \\\\\\\"ธาตุปะนม\\\\\\\"
05 มิ.ย. 2553,01:31 (อ่าน 4331 ครั้ง)
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณดึกดำบรรพ์มาก เท่า ๆ กับองค์พระธาตุพนม ในตำนานพระธาตุพนมนั้น พระโบราณาจารย์ท่านจดหมายเหตุไว้ว่า พระธาตุพนมสร้างครั้งแรกโดยพญาทั้ง ๕ หัวเมือง
05 มิ.ย. 2553,01:27 (อ่าน 3309 ครั้ง)
สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม
สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม ตั้งอยู่เกาะกลางสระน้ำหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากองค์พระธาตุพนมประมาณ ๒๐๐ เมตร และห่างจากริมฝั่งแม่น้ำโขง
05 มิ.ย. 2553,01:25 (อ่าน 2718 ครั้ง)
เจ้าเฮือน ๓ พระองค์
ในอุรังคนิทานซึ่งเป็นตำนานของพระอุรังคธาตุนั้น ในกัณฑ์ที่ ๔ ได้กล่าวถึง “ เทพเจ้าสโมสร” พระอินทร์นำบริวารลงมาบูชาพระธาตุพนม
05 มิ.ย. 2553,01:24 (อ่าน 3148 ครั้ง)
พญานาคราชผู้พิทักษ์พระธาตุพนม
เรื่องพญานาคราชเข้าประทับทรงนี้เกิดขึ้นในยุคที่พระเดชพระคุณท่านพ่อพระธรรมราชานุวัตร (แก้ว กนฺโตภาโส ป.ธ. ๖ , น.ธ.เอก ) เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร (พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๕๓ )
05 มิ.ย. 2553,01:22 (อ่าน 4912 ครั้ง)
อภินิหารแห่งองค์พระธาตุพนม
พระธาตุพนม ได้แสดงอภินิหารให้ปรากฏมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อ อยู่เหนือเหตุผลและคำอธิบาย
05 มิ.ย. 2553,01:21 (อ่าน 3784 ครั้ง)
พระธาตุพนมจำลอง
หลังจากที่นายประเสริฐ บุญสม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้นได้เดินทางไปสำรวจดูความเสียหายเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
05 มิ.ย. 2553,01:18 (อ่าน 4707 ครั้ง)
สถานที่สำคัญภายในวัดพระธาตุพนม
องค์พระธาตุพนม อันเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุ ( กระดูกส่วนหัวอก ) ของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง มีอายุเก่าแก่มากกว่าสองพันห้าร้อยปี สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธา วิริยะ อุตสาหะ และสติปัญญา ของบรรพชนในสมัยแคว้นศรีโคตบูรเจริญรุ่งเรือง
05 มิ.ย. 2553,01:16 (อ่าน 4173 ครั้ง)

การคมนาคมขนส่ง

ดูการคมนาคมขนส่งทั้งหมด
เที่ยวบินกรุงเทพฯ - นครพนม
สายการบินนกแอร์ เป็นสายการบินเดียวที่บินจากกรุงเทพมหานครมายังนครพนม สอบถามการจองตั๋วเครื่องบิน โทร 1318 หรือ +02-900-9955
22 ส.ค. 2553,21:08 (อ่าน 11413 ครั้ง)
รหัสไปรษณีย์ของจังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์ของจังหวัดนครพนม ทุกอำเภอ
21 ส.ค. 2553,15:46 (อ่าน 9699 ครั้ง)
การคมนาคม - นครพนม
างบก การคมนาคมขนส่งทางบกจากจังหวัดใกล้เคียง มีทางหลวงแผ่นดิน 3 สาย และติดต่อกับสายอำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดด้วยทางหลวงจังหวัด 8 สาย ส่วนในระดับตำบล และหมู่บ้านมีถนนสายรอง ลาดยาง
04 มิ.ย. 2553,23:56 (อ่าน 3924 ครั้ง)

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด
โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
03 มิ.ย. 2553,02:37 (อ่าน 2042 ครั้ง)
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
เนื่องจากลำน้ำก่ำที่อยู่ในเขตนครพนมนั้น มีต้นน้ำกิเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขตจังหวัดสกลนคร ไหลผ่านหนองหานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
03 มิ.ย. 2553,02:36 (อ่าน 2017 ครั้ง)
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง
การพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง กำหนดให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำปากน้ำก่ำ ที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตรงบริเวณห่างจากลำน้ำโขงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากการก่อสร้างประตูระบายน้ำดังกล่าว
03 มิ.ย. 2553,02:36 (อ่าน 1730 ครั้ง)
โครงการทอผ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โครงการทอผ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ในพุทธศักราช 2541-2542 ณ วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
03 มิ.ย. 2553,02:35 (อ่าน 2199 ครั้ง)
โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง จังหวัดนครพนม
โครงการปลูกปาชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง เป็นโครงการปลูกป่าพระราชทาน ทีเหล่าพสกนักรชาวไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพรนะศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ
03 มิ.ย. 2553,02:34 (อ่าน 2529 ครั้ง)
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวิดนครพนม
จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรที่วัดธนราษฎรอุทิศ บ้านทันสมัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนาครพนม
03 มิ.ย. 2553,02:33 (อ่าน 1736 ครั้ง)
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภายหลังจากการที่รัฐบาลได้ปรับแนวทางการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามใหม่ โดยได้ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66 /2523 และ 65/2525 และถือเป็นนโยบายในการปฎิบัติเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์
02 มิ.ย. 2553,20:30 (อ่าน 1672 ครั้ง)

บทความเกี่ยวกับนครพนม

ดูบทความเกี่ยวกับนครพนมทั้งหมด
ไหว้พระธาตุที่นครพนม
ดินแดนอีสานตอนเหนือที่มีมนต์ขลัง และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุประจำวัน ให้ประชาชนได้สักการะ พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมสวยงาม ที่ทำให้คุณเดินถ่ายรูปได้ไม่รู้เบื่อ
19 เม.ย. 2553,00:06 (อ่าน 2492 ครั้ง)
ออนซอนนครพนม ท่องเมืองอีสานในม่านหมอก
นครพนมเป็นจังหวัดเล็กๆ ซ่อนตัวอยู่หลังเทือกเขาภูพาน ส่วนฝั่งซ้ายติดแม่น้ำโขงและเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถ้านั่งเครื่องบินก็ใช้เวลาเพียงแค่ 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
19 เม.ย. 2553,00:05 (อ่าน 2145 ครั้ง)

วิถีชีวิตและความเป็นอยู่

ดูวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ทั้งหมด
หมากบ้า
หมากบ้า หมากบ้า เป็นเกมการเล่นอย่างหนึ่งของชาวชนบท ในจังหวัดนครพนมนิยมเล่นในหมู่ของเด็กโตทั้งชายและหญิงโดยใช้หมากบ้า (เมล็ดของไม้มะค่าโม ซึ่งมีฝักคล้ายจะตอแต่ใหญ่มาก )
03 มิ.ย. 2553,14:50 (อ่าน 3409 ครั้ง)
หมากข่างอีสาน
หมากข่างอีสาน การเล่นหมากข่าง เป็นเกมการเล่นของเด็กพื้นบ้านที่ใช้วัสดุประเภทไม้ที่มีในท้องถิ่นมาทำเป็นของเล่น เช่น ไม้พยุง ไม้แดง ไม้ประดู่ เป็นต้น
03 มิ.ย. 2553,14:45 (อ่าน 4249 ครั้ง)
หมากอี่
หมากอี่ เป็นการละเล่นของเด็กมีลักษณะคล้ายไม้หึ่งของภาคกลาง แต่การเรียกและกิจกรรมเล่นอาจแตกต่างกันบ้าง การเล่นหมากที่จะนิยมเล่นในหมู่เด็กโต อายุประมาณ 9-15 ปี ในปัจจุบันเด็กจะไม่นิยมเล่นกันเนื่องจากผู้ใหญ่จะห้าม
03 มิ.ย. 2553,14:42 (อ่าน 3216 ครั้ง)
หมากยู้ส้าว
หมากยู้ส้าว หมากยู้ส้าว เป่นการละเล่นของผู้ใหญ่ในชนบทจะเล่นกันเฉพาะในหมู่ผู้ชาย เป็นการประลองความแข็งแรง และอวดให้เพศตรงข้ามได้เห็นและสนใจในตัวชายผู้แสดงในปัจจุบันการยู้ส้าวได้หายไปไม่มีผู่นิยมเล่นให้เห็นอีก
03 มิ.ย. 2553,14:40 (อ่าน 2472 ครั้ง)
หมากเสียดพลูยา
หมากเสียดพลูยา การละเล่น หมากเสียดพลูยา เป็นเกมการเล่นในหมู่คนหนุ่มสาวที่ไปร่วมงานศพ ซึ่งชาวบ้านทั่วไปในจังหวัดนครพนมนิยมเล่ากันมาแต่ครั้งอดีต
03 มิ.ย. 2553,14:38 (อ่าน 2801 ครั้ง)
หมากข้าวติดมือ
หมากข้าวติดมือ หมากข้าวติดมือ เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของหนุ่มสาวชาวชนบทในท้องที่จังหวัดนครพนม เป็นการละเล่นที่มีข้อกำหนดให้เล่นเฉพาะในงานศพขณะที่ศพยังอยู่ในบ้านเท่านั้น
03 มิ.ย. 2553,14:35 (อ่าน 2873 ครั้ง)
หมากเสือกินหมู
มากเสือกินหมู กิจกรรมการละเล่นในงานศพที่นิยมเล่นกันมากในหมู่ผู้ชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่อีกประเภทหนึ่งก็คือ หมากเสือกินหมู ซึ่งมีอุปกรณ์การเล่นคล้ายคลึงกันกับหมากฮอส แต่มีวิธีการเล่นและเบี้ยเล่นแตกต่างกัน
03 มิ.ย. 2553,14:26 (อ่าน 3844 ครั้ง)
หมากคล้องช้าง
หมากคล้องช้าง คลองช้าง เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านในชนบทของจังหวัดนครพนมใช้เล่นในงานศพ เป็นการละเล่นง่าย ๆ ในหมู่คนหนุ่มสาว อาจถือเป็นการเล่นเพื่อความคุ้นเคยต่อกันและกัน หรืออาจเป็นการเล่นเพื่อลบภาพแห่งความโศกเศร้าของเข้าภาพลงบ้าง
03 มิ.ย. 2553,14:26 (อ่าน 2747 ครั้ง)
บั้งขั้น
บั้งขั้น บั้งขึ้นเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของเผ่าไทยแสกในหมู่บ้านอาจสามรารถอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไทยแสกเป็นชนเผ่าหนึ่งที่มีวัฒนธรรมประเพณี
03 มิ.ย. 2553,14:25 (อ่าน 2463 ครั้ง)
ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ
ชาวนครพนมนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมากมีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์และซิกส์ ส่วนลัทธิอื่นไม่มีให้เห็นเด่นชัด
03 มิ.ย. 2553,13:04 (อ่าน 2938 ครั้ง)
พิธีกรรม
ประเพณีตีช้างน้ำนอง ตีช้างน้ำนองเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของผู้เข้าร่วมแข่งขันเรือยาวในงานเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดนครพนม ถือว่าเป็นการร่วมขอขมาพญานาคและเจ้าผู้รักษาดูแลแม่น้ำ เนื่องจากการแข่งขันเรือยา
03 มิ.ย. 2553,12:55 (อ่าน 3877 ครั้ง)
การกินอยู่ - อาหารพื้นเมือง
การกินอยู่ อาหารพื้นเมืองที่นิยมรับประทานได้แก่ ข้าวเหนียวรับประทานกันทั้ง 3 มื้อ อาหารที่รับประทานเป็นประจำวันแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ อาหารประจำวันของชาวเมืองกับอาหารประจำวันของชาวชนบท อาหารประจำวันของชาวเมือง
03 มิ.ย. 2553,12:54 (อ่าน 6117 ครั้ง)
การแต่งงาน - กินดอง
การแต่งงาน พื้นเมืองนครพนมเรียกพิธีแต่งงานว่า กินดอง หมายถึงการทำพิธีเกี่ยวดองเป็นวงศาคณาญาติกันระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงที่สมัครรักใคร่เป็นผัวเป็นเมียกันเริ่มแต่การสู่ขอ เตรียมงาน งานพิธีสมรส และการครองเรือนเป็นที่สุด
03 มิ.ย. 2553,12:53 (อ่าน 4410 ครั้ง)
งานศพ
งานศพ ชาวพื้นเมืองจังหวัดนครพนม มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานศพที่เรียกว่า ขอนผี (ซากศพ) เป็นประเพณีแยกตามลักษณะอาการตายของศพนั้น ๆ อยู่ 2 ประเภท
03 มิ.ย. 2553,12:53 (อ่าน 4527 ครั้ง)

 
รับทำเว็บ


Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537